ชื่อ
: นายวิเชียร ถึกขาว
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ