ชื่อ
: นายสมพงษ์ กล่ำเอม
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถขยะ