ชื่อ
: นายบุญรุ่ง จิ๋วเชย
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ