ชื่อ
: นายขวัญชัย เขียวน้อย
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ