ชื่อ
: นายฉัตรชัย อำนักฆะมะนี
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง