เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
24 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ชุด อปพร.) จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน จำนวน 1,000 ใบ และค่าจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการบรรยายจำนวน 180 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อธงอาเซียน,สมุด,ปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อกระเป๋าผ้าสะพายหลังใส่เอกสาร ขนาด กว้าง 30 x สูง 40 x ลึก 10 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เดินทางจาก นนทบุรี-ราชบุรี โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 คัน รวม 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน รวม 3 วัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบางสีทอง ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน นบ 82-9026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเช่าสนามฟุตซอลรีโน (หญ้าเทียม) จำนวน 1 สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออุปกรณ์งานบ้านงานครัว (เครื่องฆ่าเชื้อและดับกลิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเสื้อนักกีฬาพร้อมสกรีนโลโก้โครงการส่งเสริมมวลชนสัมพันธ์ตำบลบางสีทอง จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อถ้วยรางวัล,เหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอปุกรณ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบางสีทอง ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเรือพร้อมตกแต่งเรือเข้าร่วมขบวนประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอบางกรวย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อธงชาติ,ธง วปร. ,เสาธงชาติสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศ เดินทางจาก เทศบาลตำบลบางสีทอง นนทบุรี -กาญจนบุรี โครงการบางสีทองร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 26-28 มิ.ย.62 จำนวน 2 คัน รวม 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบางสีทองร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตราฐานกระทรวงดิจิทัลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง รถจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบางสีทอง (ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest