เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
7 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเดินทางจาก เทศบาลตำบลบางสีทอง นนทบุรี-หนองคาย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลบางสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนม (ยูเอชที ชนิดกล่อง) โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2562 งวดที่ 1 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ FujiXerox CM 305df โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,รองเท้าบูท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี
22 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในบริเวณสำนักงาน (เทศบาลตำบลบางสีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 6 คัน รวม 2 วัน โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลบางสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลบางสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน นบ 82-9026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นบ 82-3048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการจัดงานวันสำคัญทางรัฐพิธีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเดินทางจาก นนทบุรี - ระยอง โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดูแลสุขภาพในชุมชนแบบบูรณาการ จำนวน 2 คัน รวม 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดูแลสุขภาพในชุมชนแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำหนังสือคู่มือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบางสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-3051 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบางสีทอง
Share on Line
Share on Pinterest