เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
19 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน นบ 82-1025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน นบ 82-1025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน นบ 82-9720 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 3789 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงเสาธงชาติ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงเสาธงชาติ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงเสาธงชาติ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงเสาธงชาติ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.คลองวัดแดง หมู่ 3 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ส.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.คลองวัดแดง หมู่ 3 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์เพื่อดับเพลิงในอาคาร โดยวิธีคัดเลือก
27 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการติดตั้ง ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและป้ายบอกทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการติดตั้ง ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและป้ายบอกทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2564 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.คลองวัดแดง หมู่ 3 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.วัดแดง หมู่ 3 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Share on Line
Share on Pinterest