เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
8 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิลการรับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์เพื่อดับเพลิงในอาคาร
7 ก.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์เพื่อดับเพลิงในอาคาร
1 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
30 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบางสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบางสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอชทีชนิดกล่อง 200 ซีซี จำนวน 3,080 กล่อง ภาคเรียนที่ 1/2564 งบประมาณปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานเหล็กหน้ากระจก) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนมีพนักพิง) จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางสีทองโครงการเยียวยาเกษตรกรโคนม จำนวน 744กล่อง(เงินอุดหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (บรรจุน้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Share on Line
Share on Pinterest