เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
19 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน นบ 82-9720 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน นบ 82-9720 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อรถจักรยานยนต์ 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อถังบรรจุน้ำจุลินทรีย์ PE Tank ขนาด 200 ลิตร ทรงกลมมีฝาปิด มีท่อระบายน้ำออก ตามโครงการบางสีทองรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อรถจักยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ 12 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน นบ 82-9026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องผสมปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน (ตามรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อฉากกั้นอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการวัดโคนอน ตำบลบางสีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest