เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
2 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางสีทอง ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเช่าไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำป้ายนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-1497 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลบางสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเช่าสถานที่วัดบางอ้อยช้าง เพื่อจัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พ.ย. 2561 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน
17 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-1025 นนทบุรี จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมางานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน นบ 82-3048 จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest