เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
17 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงเสาธงชาติสำนักงานเทศบาลตำบลบางสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงเสาธงชาติสำนักงานเทศบาลตำบลบางสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงเสาธงชาติสำนักงานเทศบาลตำบลบางสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง ของกองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมบรรทุกจัดเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน นบ 82-1025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมบรรทุกจัดเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน นบ 82-1025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บางกรวย-ไทรน้อย(ถนนหลวงท้องถิ่น นบ-ถ 36001) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บางกรวย-ไทรน้อย(ถนนหลวงท้องถิ่น นบ-ถ 36001) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมรถบรรทุกจัดเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน นบ 82-3048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกจัดเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน นบ 82-3048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2564 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บางกรวย-ไทรน้อย(ถนนหลวงท้องถิ่น นบ-ถ 36001) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อแขนยาว สีน้ำเงินพร้อมสกรีนหน้า-หลัง) จำนวน 38 ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest